Language of document : ECLI:EU:C:2019:805


 
Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 1. oktober 2019 –
Apple mod Pear Technologies

(Sag C-295/19 P)

»Appel – artikel 181 i Domstolens procesreglement – EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om registrering af figurmærke indeholdende ordbestanddelen »pear« – ældre figurmærke gengivende et æble – relativ registreringshindring – forordning (EU) nr. 207/2009 – artikel 8, stk. 5 – ingen lighed mellem tegnene – appel åbenbart ugrundet«

1.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser – lighed mellem de pågældende varemærker – den grad af lighed, der kræves

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)

(jf. præmis 6)

2.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser – sammenhæng mellem varemærkerne – bedømmelseskriterier

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)

(jf. præmis 6)

3.      Appel – anbringender – utilstrækkelig begrundelse – Rettens anvendelse af en stiltiende begrundelse – lovlig – betingelser

(Art. 256 TEUF; statutten for Domstolen, art. 36 og art. 53, stk. 1)

(jf. præmis 6)

Konklusion

1)

Apellen forkastes, idet den er åbenbart ugrundet.

2)

Apple Inc. bærer sine egne omkostninger.