Language of document : ECLI:EU:C:2019:805


 


 Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 1. oktoobri 2019. aasta määrus – Apple vs. Pear Technologies

(kohtuasi C295/19 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 – Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Sõnalist osa „pear“ sisaldava kujutismärgi registreerimise taotlus – Õuna kujutav varasem kujutismärk – Suhteline keeldumispõhjus – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 8 lõige 5 – Vastandatud tähiste sarnasuse puudumine – Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus

1.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Tingimused – Asjaomaste kaubamärkide sarnasus – Nõutav sarnasuse aste

(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõige 5)

(vt punkt 6)

2.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Tingimused – Kaubamärkide vaheline seos – Hindamiskriteeriumid

(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõige 5)

(vt punkt 6)

3.      Apellatsioonkaebus – Väited – Ebapiisavad põhjendused – Kaudne põhjendamine Üldkohtu poolt – Lubatavus – Tingimused

(ELTL artikkel 256; Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 36 ja artikli 53 esimene lõik)

(vt punkt 6)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

2.

Jätta Apple Inc. kohtukulud tema enda kanda.