Language of document : ECLI:EU:C:2019:805


 


 Rješenje Suda (osmo vijeće) od 1. listopada 2019. –
Apple protiv Pear Technologies

(predmet C-295/19 P)

„Žalba – Članak 181. Poslovnika Suda – Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Zahtjev za registraciju figurativnog žiga koji sadržava verbalni element ‚pear’ – Raniji figurativni žig koji prikazuje jabuku – Relativni razlog za odbijanje – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 8. stavak 5. – Nepostojanje sličnosti između suprotstavljenih znakova – Očito neosnovana žalba”

1.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga koji ima ugled – Zaštita ranijeg uglednog žiga proširena na proizvode ili usluge koji nisu slični  – Pretpostavke – Sličnost predmetnih žigova – Zahtijevani stupanj sličnosti

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 5.)

(t. 6.)

2.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga koji ima ugled – Zaštita ranijeg uglednog žiga proširena na proizvode ili usluge koji nisu slični  – Pretpostavke – Veza između žigova – Kriteriji za ocjenu

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 5.)

(t. 6.)

3.      Žalba – Razlozi – Nedostatnost obrazloženja – Implicitno obrazloženje Općeg suda – Dopuštenost – Pretpostavke

(čl. 256. UFEU-a; Statut Suda, čl. 36. i čl. 53. st. 1.)

(t. 6.)

Izreka

1.

Žalba se odbacuje kao očito neosnovana.

2.

Apple Inc. snosi vlastite troškove.