Language of document : ECLI:EU:C:2019:805


 


 A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. október 1jei végzése –
Apple kontra Pear Technologies

(C295/19. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A »pear« szóelemet tartalmazó ábrás védjegy bejelentése – Egy almát ábrázoló, korábbi ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – 207/2009/EK rendelet – A 8. cikk (5) bekezdése – Az ütköző megjelölések közötti hasonlóság hiánya – Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”

1.      Európai uniós védjegy – Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló, jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – A jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy nem hasonló termékekre vagy szolgáltatásokra kiterjesztett oltalma – Feltételek – Az érintett védjegyek hasonlósága – A hasonlóság megkívánt mértéke

(207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés)

(lásd: 6. pont)

2.      Európai uniós védjegy – Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló, jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – A jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy nem hasonló termékekre vagy szolgáltatásokra kiterjesztett oltalma – Feltételek – A védjegyek közötti kapcsolat – Értékelési szempontok

(207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés)

(lásd: 6. pont)

3.      Fellebbezés – Jogalapok – Az indokolás elégtelensége – A Törvényszék hallgatólagos indokolása – Megengedhetőség – Feltételek

(EUMSZ 256. cikk; a Bíróság alapokmánya, 36. cikk és 53. cikk, első bekezdés)

(lásd: 6. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

2)

Az Apple Inc. maga viseli saját költségeit.