Language of document : ECLI:EU:C:2019:805


 


 2019 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis
Apple /  Pear Technologies

(Byla C-295/19 P)

„Apeliacinis skundas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis – Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio prekių ženklo, kuriame yra žodinis elementas „pear“, registracijos paraiška – Ankstesnis vaizdinis prekių ženklas, vaizduojantis obuolį – Santykinis atmetimo pagrindas – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – 8 straipsnio 5 dalis – Žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo nebuvimas – Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas“

1.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko protestas – Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms – Sąlygos – Nagrinėjamų prekių ženklų panašumas – Reikalaujamas panašumo laipsnis

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis)

(žr. 6 punktą)

2.      Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko protestas – Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms – Sąlygos – Ryšys tarp prekių ženklų – Vertinimo kriterijai

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis)

(žr. 6 punktą)

3.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Nepakankamas motyvavimas – Bendrojo Teismo numanomas motyvavimas –Leistinumas – Sąlygos

(SESV 256 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnis ir 53 straipsnio pirma pastraipa)

(žr. 6 punktą)

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą kaip akivaizdžiai nepagrįstą.

2.

Apple Inc. padengia savo bylinėjimosi išlaidas.