Language of document : ECLI:EU:C:2019:805


 


 Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 1. oktobra rīkojums –
Apple/Pear Technologies

(lieta C295/19 P)

Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu “pear”, reģistrācijas pieteikums – Agrāka grafiska preču zīme, kas attēlo ābolu – Relatīvs atteikuma pamats – Regula (EK) Nr. 207/2009 – 8. panta 5. punkts – Konfliktējošo apzīmējumu līdzības neesamība – Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

1.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas identiskas vai līdzīgas preču zīmes, kam ir reputācija, īpašnieka iebildumi – Agrākas preču zīmes ar reputāciju paplašināta aizsardzība attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi – Nosacījumi – Attiecīgo preču zīmju līdzība – Vajadzīgā līdzības pakāpe

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts)

(skatīt 6. punktu)

2.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas identiskas vai līdzīgas preču zīmes, kam ir reputācija, īpašnieka iebildumi – Agrākas preču zīmes ar reputāciju paplašināta aizsardzība attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi – Nosacījumi – Saikne starp preču zīmēm – Vērtēšanas kritēriji

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts)

(skatīt 6. punktu)

3.      Apelācija – Pamati – Nepietiekams pamatojums – Vispārējās tiesas izmantots netiešs pamatojums – Pieļaujamība – Nosacījumi

(LESD 256. pants; Tiesas statūtu 36. pants un 53. panta 1. daļa)

(skatīt 6. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu.

2)

Apple Inc. sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.