Language of document : ECLI:EU:C:2019:805


 


 Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal1 ta’ Ottubru 2019 – Apple vs Pear Technologies

(Kawża C295/19 P)

“Appell – Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark figurattiva li tinkludi l-element verbali “pear” – Trade mark figurattiva preċedenti li tirrappreżenta tuffieħa – Raġuni relattiva għal rifjut – Regolament (KE) Nru 207/2009 – Artikolu 8(5) – Assenza ta’ xebh bejn is-sinjali kunfliġġenti – Appell manifestament infondat”

1.      Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Definizzjoni u kisba tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea – Raġunijiet relattivi għal rifjut – Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta’ trade mark preċedenti identika jew li tixxiebah li għandha reputazzjoni – Protezzjoni tat-trade mark preċedenti li għandha reputazzjoni estiża għal prodotti jew servizzi li ma jixxibhux – Kundizzjonijiet – Xebh bejn it-trade marks ikkonċernati – Grad ta’ xebh rikjest

(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 8(5))

(ara l-punt 6)

2.      Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Definizzjoni u kisba tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea – Raġunijiet relattivi għal rifjut – Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta’ trade mark preċedenti identika jew li tixxiebah li għandha reputazzjoni – Protezzjoni tat-trade mark preċedenti li għandha reputazzjoni estiża għal prodotti jew servizzi li ma jixxibhux – Kundizzjonijiet – Rabta bejn it-trade marks – Kriterji ta’ evalwazzjoni

(Regolament tal-Kunsill Nru 207/2009, Artikolu 8(5))

(ara l-punt 6)

3.      Appell – Aggravji – Insuffiċjenza ta’ motivazzjoni – Użu ta’ motivazzjoni impliċita mill-Qorti Ġenerali – Ammissibbiltà – Kundizzjonijiet

(Artikolu 256 TFUE; Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikoli 36 u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 53)

(ara l-punt 6)

Dispożittiv

1)

L-appell huwa miċħud bħala manifestament infondat.

2)

Apple Inc. għandha tbati l-ispejjeż tagħha.