Language of document : ECLI:EU:C:2019:805


 


 Ordonanța Curții (Camera a opta) din 1 octombrie 2019 – Apple/Pear Technologies

(Cauza C295/19 P)

„Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii figurative care cuprinde elementul verbal «pear» – Marcă figurativă anterioară reprezentând un măr – Motiv relativ de refuz – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 8 alineatul (5) – Lipsă de similitudine între semnele în conflict – Recurs vădit nefondat”

1.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Condiții – Similitudine între mărcile vizate – Grad de similitudine necesar

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]

(a se vedea punctul 6)

2.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Condiții – Legătură între mărci – Criterii de apreciere

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]

(a se vedea punctul 6)

3.      Recurs – Motive – Insuficiența motivării – Motivare implicită a Tribunalului – Admisibilitate – Condiții

[art. 256 alin. (1) TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 36 și art. 53 primul paragraf]

(a se vedea punctul 6)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul ca fiind vădit nefondat.

2)

Apple Inc. suportă propriile cheltuieli de judecată.