Language of document : ECLI:EU:C:2019:805


 


 Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 1 oktober 2019 –
Apple mot Pear Technologies

(mål C295/19 P)

”Överklagande – Artikel 181 i domstolens rättegångsregler – EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering av figurmärke innehållande ordet ’pear’ – Äldre figurmärke som återger ett äpple – Relativt registreringshinder – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 8.5 – Avsaknad av likhet mellan de motstående kännetecknen – Uppenbart att överklagandet är ogrundat”

1.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Villkor – Likhet mellan de berörda varumärkena – Den grad av likhet som krävs

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.5)

(se punkt 6)

2.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Villkor – Samband mellan varumärkena – Bedömningskriterier

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.5)

(se punkt 6)

3.      Överklagande – Grunder – Otillräcklig motivering – Tribunalens motivering är underförstådd – Tillåtet – Villkor

(Artikel 256 FEUF; domstolens stadga, artiklarna 36 och 53 första stycket)

(se punkt 6)

Avgörande

1)

Talan ogillas såsom uppenbart ogrundad.

2)

Apple Inc. ska bära sina rättegångskostnader.