Language of document : ECLI:EU:C:2019:799


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 1.10.2019 – Clarke vastaan komissio

(asia C-284/19 P)(1) 

(Muutoksenhaku – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla – Kumoamiskanne – Laiminlyöntikanne – Euroopan komission päätös olla aloittamatta SEUT 258 artiklan mukaista jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevaa menettelyä jäsenvaltiota vastaan)

1.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Valitusperusteet, joiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat tai jotka ovat selvästi perusteettomia – Hylkääminen milloin tahansa perustellulla määräyksellä ilman suullista käsittelyä

(Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla)

(ks. 16 kohta)

2.      Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Komission kanneoikeus – Vapaa harkinta – Yksityisten oikeus vaatia komissiota vahvistamaan kantansa – Tällaista oikeutta ei ole

(SEUT 258 artikla)

(ks. 26 ja 38 kohta)

3.      Kumoamiskanne – Kannekelpoiset toimet – Komission päätös olla aloittamatta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevaa menettelyä ei ole kannekelpoinen toimi

(SEUT 258 artikla ja SEUT 263 artiklan 4 kohta)

(ks. 27–31 kohta)

4.      Laiminlyöntikanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Kannekelpoiset laiminlyönnit – Laiminlyönti aloittaa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva menettely – Tutkimatta jättäminen

(SEUT 265 artikla)

(ks. 34–36 kohta)

5.      Laiminlyöntikanne – Unionin tuomioistuinten toimivalta – Toimielimelle osoitettu määräys – Toimivaltaa määräyksen antamiseen ei ole

(SEUT 265 artikla)

(ks. 41 kohta)

Ratkaisu

1)

Valitus hylätään selvästi perusteettomana.

2)

Andrew Clarke vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


1 EUVL C 213, 24.6.2019.