Language of document : ECLI:EU:C:2019:799


 


 A Bíróság (hetedik tanács) 2019. október 1jei végzése – Clarke kontra Bizottság

(C284/19. P. sz. ügy)(1)

„Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – Megsemmisítés iránti kereset – Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset – Az Európai Bizottság részéről valamely tagállammal szemben az EUMSZ 258. cikk szerinti kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás megindításának elmulasztása”

1.      Fellebbezés – Jogalapok – Nyilvánvalóan elfogadhatatlan vagy nyilvánvalóan megalapozatlan jogalapok – Elutasítás bármikor, végzés útján, szóbeli eljárás nélkül

(A Bíróság eljárási szabályzata, 181. cikk)

(lásd: 16. pont)

2.      Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset – A Bizottság keresetindítási joga – Diszkrecionális joggyakorlás – Magánszemélyek azon jogosultsága, hogy a Bizottság álláspontját kérjék – Hiány

(EUMSZ 258. cikk)

(lásd: 26. és 38. pont)

3.      Megsemmisítés iránti kereset – Keresettel megtámadható aktusok – A kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás megindításának a Bizottság általi megtagadása – Kizártság

(EUMSZ 258. cikk és EUMSZ 263. cikk, negyedik bekezdés)

(lásd: 27–31. pont)

4.      Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset – Természetes vagy jogi személyek – Keresettel megtámadható mulasztások – A kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás megindításának elmulasztása – Elfogadhatatlanság

(EUMSZ 265. cikk)

(lásd: 34–36. pont)

5.      Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset – Az uniós bíróság hatásköre – Intézménnyel szembeni meghagyás – Megengedhetetlenség

(EUMSZ 265. cikk)

(lásd: 41. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

2)

Andrew Clarke maga viseli saját költségeit.


1 HL C 213., 2019.6.24.