Language of document : ECLI:EU:C:2019:745


 


 Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 16. září 2019 – Primed Halberstadt Medizintechnik v. Prim

(věc C-421/19 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh, v němž není prokázán význam právní otázky pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Neuznání přijatelnosti“

1.      Soudní řízení – Přípustnost žaloby – Posouzení s ohledem na stav v okamžiku podání žaloby – Vstup systému předchozího uznání přijatelnosti kasačních opravných prostředků v platnost v průběhu lhůty pro podání žaloby – Použitelnost na kasační opravný prostředek podaný po tomto vstupu v platnost

(Statut Soudního dvora, článek 58a)

(viz body 8-10)

2.      Kasační opravný prostředek – Systém předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Návrh na uznání přijatelnosti, ve kterém není prokázán tento význam otázky – Neuznání přijatelnosti

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 12-15)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se neuznává přijatelným.

2)

Společnost Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH ponese vlastní náklady řízení.