Language of document : ECLI:EU:C:2019:745


 


 Διάταξη του Δικαστηρίου (τμήμα εγκρίσεως της εξετάσεως των αναιρέσεων) της 16ης Σεπτεμβρίου 2019 – Primed Halberstadt Medizintechnik κατά Prim

(Υπόθεση C-421/19 P)

«Αίτηση αναιρέσεως – Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 170β του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Αίτηση με την οποία δεν τεκμηριώνεται η σημασία νομικού ζητήματος για την ενότητα, τη συνοχή ή την ανάπτυξη του δικαίου της Ένωσης – Απόρριψη της αιτήσεως εγκρίσεως»

1.      Ένδικη διαδικασία – Παραδεκτό των ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων – Εκτίμηση βάσει της καταστάσεως που ίσχυε κατά τον χρόνο της καταθέσεως του εισαγωγικού δικογράφου – Έναρξη ισχύος του καθεστώτος προηγούμενης εγκρίσεως της εξετάσεως των αιτήσεων αναιρέσεως κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ασκήσεως αναιρέσεως – Το καθεστώς αυτό εφαρμόζεται όσον αφορά τις αιτήσεις αναιρέσεως που ασκούνται μετά την έναρξη ισχύος του

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 58α)

(βλ. σκέψεις 8-10)

2.      Αναίρεση – Καθεστώς προηγούμενης εγκρίσεως της εξετάσεως – Σημαντικό ζήτημα για την ενότητα, τη συνοχή ή την ανάπτυξη του δικαίου της Ένωσης – Αίτηση εγκρίσεως με την οποία δεν τεκμηριώνεται η σημασία του ζητήματος – Μη έγκριση της εξετάσεως

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 58α· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, άρθρο 170β)

(βλ. σκέψεις 12-15)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση εγκρίσεως.

2)

Η Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH φέρει τα δικαστικά έξοδά της.