Language of document : ECLI:EU:C:2019:745


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (valituslupajaosto) 16.9.2019 – Primed Halberstadt Medizintechnik vastaan Prim

(asia C-421/19 P)

(Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla – Hakemus, jossa ei esitetä unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeää kysymystä – Valituslupaa ei myönnetä)

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Kanteiden tutkittavaksi ottaminen – Arviointi suhteessa kannekirjelmän jättämisajankohtana vallinneeseen tilanteeseen – Valituslupajärjestelmän voimaantulo kanteen nostamiselle varatun määräajan kuluessa – Sovellettavuus voimaantulon jälkeen tehtyyn valitukseen

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla)

(ks. 8–10 kohta)

2.      Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä – Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeää kysymystä ei esitetä – Valituslupaa ei myönnetä

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 12–15 kohta)

Ratkaisu

1)

Valituslupaa ei myönnetä.

2)

Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.