Language of document : ECLI:EU:C:2019:745


 


 Rješenje Suda (vijeće za dopuštanje žalbi) od 16. rujna 2019. –
Primed Halberstadt Medizintechnik protiv Prim-a

(predmet C-421/19 P)

„Žalba – Žig Europske unije – Članak 170.b Poslovnika Suda – Zahtjev koji ne dokazuje važnost pitanja za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Nedopuštanje žalbe”

1.      Sudski postupak – Dopuštenost tužbe – Ocjena s obzirom na stanje u trenutku podnošenja tužbe – Stupanje na snagu sustava prethodnog dopuštanja žalbi tijekom roka za podnošenje žalbe  – Primjenjivost na žalbu podnesenu nakon stupanja na snagu

(Statut Suda, čl. 58.a)

(t. 8.-10.)

2.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Zahtjev za dopuštanje koji ne dokazuje važnost pitanja – Nedopuštanje

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.b)

(t. 12.-15.)

Izreka

1.

Žalba se ne dopušta.

2.

Društvo Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH snosit će vlastite troškove.