Language of document : ECLI:EU:C:2019:745


 


 A Bíróság (fellebbezési tanács) 2019. szeptember 16i végzése – Primed Halberstadt Medizintechnik kontra Prim

(C421/19. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – Európai uniós védjegy – A Bíróság eljárási szabályzatának 170. cikke – A jogkérdésnek az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából való jelentőségét nem igazoló kérelem – A fellebbezés megengedhetetlensége”

1.      Bírósági eljárás – A keresetek elfogadhatósága – A keresetlevél benyújtásának időpontjában fennálló helyzet alapján történő értékelés – A fellebbezések előzetes megengedhetővé nyilvánítása rendszerének a keresetindításra nyitva álló időszak alatti hatálybalépése – A hatálybalépést követően benyújtott fellebbezésre való alkalmazhatóság

(a Bíróság alapokmánya, 58a. cikk)

(lásd: 8–10. pont)

2.      Fellebbezés – Előzetes megengedhetővé nyilvánítási rendszer – Az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából jelentős kérdés – A megengedhetővé nyilvánítás iránti, a kérdés jelentőségét nem bizonyító kérelem – Megengedhetetlenség”

(A Bíróság alapokmánya, 58a. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 170b. cikk)

(lásd: 12–15. pont)

Rendelkező rész

1)

A fellebbezés nem megengedhető.

2)

A Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH maga viseli saját költségeit.