Language of document : ECLI:EU:C:2019:745


 


 2019 m. rugsėjo 16 d. Teisingumo Teismo (prašymus priimti apeliacinį skundą nagrinėjanti kolegija) nutartis
Primed Halberstadt Medizintechnik /  Prim

(Byla C421/19 P)

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis – Prašymas, kuriame neįrodyta klausimo svarba Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai  ‑ Apeliacinio skundo nepriimtinumas“

1.      Teismo procesas – Skundų priimtinumas – Vertinimas atsižvelgiant į situaciją skundo pateikimo metu – Išankstinio apeliacinių skundų priėmimo tvarkos įsigaliojimas per skundo pateikimo terminą – Taikymas apeliaciniam skundui, pateiktam po įsigaliojimo

(Teisingumo Teismo statuto 58a°straipsnis)

(žr. 8–10 punktus)

2.      Apeliacinis skundas –       Išankstinio priėmimo tvarka – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Prašymas priimti, kuriame neįrodyta klausimo svarba – Nepriimtinumas

(Teisingumo Teismo statuto 58a°straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis)

(žr. 12–15 punktus)

Rezoliucinė dalis

1.

Apeliacinis skundas nepriimtinas.

2.

Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH padengia savo bylinėjimosi išlaidas.