Language of document : ECLI:EU:C:2019:745


 


 Postanowienie Trybunału (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) z dnia 16 września 2019 r. –
Primed Halberstadt Medizintechnik/Prim

(sprawa C421/19 P)

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Artykuł 170b regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości – Wniosek niewykazujący znaczenia kwestii prawnej dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

1.      Postępowanie sądowe – Dopuszczalność skargi – Ocena odnosząca się do chwili wniesienia skargi – Wejście w życie systemu wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania w trakcie terminu do wniesienia skargi – Stosowanie do odwołania wniesionego po wejściu w życie

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a)

(zob. pkt 8–10)

2.      Odwołanie – System wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania – Kwestia mająca znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii – Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania niewykazujący znaczenia kwestii prawnej – Odmowa przyjęcia odwołania do rozpoznania

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58a; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170b)

(zob. pkt 12–15)

Sentencja

1)

Odwołanie nie zostaje przyjęte do rozpoznania.

2)

Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH pokrywa własne koszty.