Language of document : ECLI:EU:C:2019:745


 


 Ordonanța Curții (Camera de admitere în principiu a recursurilor) din 16 septembrie 2019 – Primed Halberstadt Medizintechnik/Prim

(Cauza C421/19 P)

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Articolul 170b din Regulamentul de procedură al Curții – Cerere care nu demonstrează importanța unei chestiuni de drept pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Neadmitere în principiu a recursului”

1.      Procedură jurisdicțională – Admisibilitatea căilor de atac – Apreciere prin raportare la situația din momentul depunerii cererii introductive – Intrarea în vigoare a regimului admiterii în principiu a recursurilor în termenul de introducere a căii de atac – Aplicabilitate în cazului recursului introdus ulterior intrării în vigoare

(Statutul Curții de Justiție, art. 58a)

(a se vedea punctele 8-10)

2.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Cerere de admitere în principiu care nu demonstrează importanța chestiunii – Neadmitere în principiu

(Statutul Curții de Justiție, art. 58a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170b)

(a se vedea punctele 12-15)

Dispozitivul

1)

Recursul nu se admite în principiu.

2)

Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH suportă propriile cheltuieli de judecată.