Language of document : ECLI:EU:C:2019:745


 


 Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 16. septembra 2019 – Primed Halberstadt Medizintechnik/Prim

(Zadeva C421/19 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Člen 170b Poslovnika Sodišča – Predlog, ki ne dokazuje, da je vprašanje pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe“

1.      Sodni postopek – Dopustnost pritožb – Presoja ob sklicevanju na položaj ob vložitvi pritožbe – Začetek veljavnosti sistema predhodne dopustitve pritožb med rokom za vložitev pritožbe – Uporaba za pritožbo, vloženo po začetku veljavnosti

(Statut Sodišča, člen 58a)

(Glej točke od 8 do 10.)

2.      Pritožba – Sistem predhodne dopustitve – Vprašanje, ki je pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Predlog za dopustitev, ki ne dokazuje, da je vprašanje pomembno – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točke od 12 do 15.)

Izrek

1.

Pritožba se zavrže.

2.

Družba Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH nosi svoje stroške.