Language of document : ECLI:EU:C:2019:794


 


 Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. září 2019 –
PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület v. Komise

(věc C-358/19 P)

„Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Institucionální právo – Žaloby na náhradu škody – Nepřijetí vhodných opatření ze strany Evropské komise k zajištění dodržování zásad spravedlivého procesu maďarskými soudy – Nepřípustnost – Povinnost Tribunálu uvést odůvodnění – Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“

Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Nedostatečné odůvodnění – Dosah povinnosti uvést odůvodnění

(Článek 256 odst. 1 SFEU; statut Soudního dvora, článek 36 a čl. 58 první pododstavec)

(viz body 17-20)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se odmítá jako zjevně neopodstatněný.

2)

PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület ponese vlastní náklady řízení.