Language of document : ECLI:EU:C:2019:794


 


 Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 26. septembra rīkojums –
PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület/Komisija

(lieta C358/19 P)

Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Institucionālās tiesības – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Fakts, ka Eiropas Komisija nav pieņēmusi atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Ungārijas tiesas ievēro lietas taisnīgas izskatīšanas principus – Nepieņemamība – Vispārējās tiesas pienākums norādīt pamatojumu – Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

Apelācija – Pamati – Nepietiekams pamatojums – Pienākuma norādīt pamatojumu apjoms

(LESD 256. panta 1. punkts; Tiesas statūtu 36. pants un 58. panta 1. daļa)

(skat. 17.–20. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu.

2)

PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.