Language of document : ECLI:EU:C:2019:746


 


 Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 16. září 2019 –
Kiku v. CPVO

(věc C-444/19 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochrana odrůdových práv – Uznávání přijatelnosti kasačních opravných prostředků – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Kasační opravný prostředek, který nedokládá významnost otázky pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku“

Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Návrh na uznání přijatelnosti, který nedokládá významnost otázky – Neuznání přijatelnosti

(Statut Soudního dvora článek 58a; jednací řád Soudního dvora, čl. 170b)

(viz body 8-16)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

2)

Společnost Kiku GmbH ponese vlastní náklady řízení.