Language of document : ECLI:EU:C:2019:746


 


 Euroopa Kohtu (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) 16. septembri 2019. aasta määrus –
Kiku vs. CPVO

(kohtuasi C444/19 P)

Apellatsioonkaebus – Ühenduse sordikaitse – Apellatsioonkaebuste menetlusse võtmine – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b – Taotlus, millest ei nähtu, et küsimus oleks liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata jätmine

Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise üle otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus, millest ei nähtu, et küsimus oleks oluline – Menetlusse võtmata jätmine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b)

(vt punktid 8–16)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata.

2.

Jätta Kiku GmbH kohtukulud tema enda kanda.