Language of document : ECLI:EU:C:2019:746


 


 2019 m. rugsėjo 16 d. Teisingumo Teismo (prašymus priimti apeliacinį skundą nagrinėjanti kolegija) nutartis
Kiku /  BAVT

(Byla C444/19 P)

„Apeliacinis skundas – Augalų veislių teisinė apsauga Bendrijoje – Apeliacinių skundų priėmimas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis – Apeliacinis skundas, neįrodantis, kad keliamas klausimas yra svarbus Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai – Apeliacinio skundo nepriėmimas“

Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Prašymas dėl priėmimo, neįrodantis klausimo svarbos – Nepriėmimas

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis)

(žr. 8–16 punktus)

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriimti apeliacinio skundo.

2.

Kiku GmbH padengia savo bylinėjimosi išlaidas.