Language of document : ECLI:EU:C:2019:746


 


 Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 16. septembra 2019 – Kiku/OCVV

(Zadeva C–444/19 P)

„Pritožba – Žlahtniteljska pravica v Skupnosti – Dopustitev pritožb – Člen 170b Poslovnika Sodišča – Pritožba, ki ne dokazuje pomena pravnega vprašanja za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Zavrnitev pritožbe“

Pritožba – Ureditev predhodnega sprejetja – Pomembno vprašanje za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Predlog za dopustitev, ki ne dokazuje pomena vprašanja – Zavrnitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točke od 8 do 16.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Družba Kiku GmbH nosi svoje stroške.