Language of document : ECLI:EU:C:2019:804


 


 A Bíróság (hatodik tanács) 2019. október 1jei végzése –
Szécsi és Somossy kontra Bizottság

(C236/19. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – Intézményi jog – Kártérítési kereset – Az EUMSZ 258. cikk szerinti kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset megindításának elmulasztására vonatkozó állítólagos jogellenesség – Az Európai Bizottság diszkrecionális jogköre – Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”

1.      Fellebbezés – Jogalapok – Nyilvánvalóan elfogadhatatlan vagy nyilvánvalóan megalapozatlan jogalapok – Elutasítás bármikor, végzés útján, szóbeli eljárás nélkül

(A Bíróság eljárási szabályzata, 181. cikk)

(lásd: 12. és 13. pont)

2.      Szerződésen kívüli felelősség – Feltételek – Jogellenesség – Az a tény, hogy a Bizottság nem indított kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárást – Jogellenességet nem megvalósító tény – Kártérítési kereset – Elfogadhatatlanság

(EUMSZ 258. cikk)

(lásd: 18. és 23. pont)

3.      Kártérítési kereset – Tárgy – Az uniós jog megsértésével eljáró nemzeti hatóságok által okozott károk megtérítése iránti kérelem – A nemzeti bíróságok hatásköre

(EUMSZ 268. cikk, EUMSZ 340. cikk, második és harmadik bekezdés)

(lásd: 24. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

2)

A Bíróság Szécsi Istvánt és Somossy Nórát kötelezi a költségek viselésére.