Language of document : ECLI:EU:C:2019:804


 


 Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 1. oktobra rīkojums –
Szécsi un Somossy/Komisija

(lieta C236/19 P)

Apelācija – Institucionālās tiesības – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Apgalvotais prettiesiskums, kas izriet no prasības sakarā ar pienākumu neizpildi saskaņā ar LESD 258. pantu necelšanas – Eiropas Komisijas diskrecionārā vara – Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

1.      Apelācija – Pamati – Acīmredzami nepieņemami vai acīmredzami nepamatoti pamati – Noraidīšana jebkurā brīdī, izdodot motivētu rīkojumu, bez mutvārdu procesa

(Tiesas Reglamenta 181. pants)

(skat. 12., 13. punktu)

2.      Ārpuslīgumiskā atbildība – Nosacījumi – Prettiesiskums – Fakts, ka Komisija nav uzsākusi procedūru sakarā ar pienākumu neizpildi – Fakts, kas nav prettiesisks – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Nepieņemamība

(LESD 258. pants)

(skat. 18., 23. punktu)

3.      Prasība par zaudējumu atlīdzību – Priekšmets – Prasība atlīdzināt zaudējumus, ko valsts iestādes nodarījušas, rīkojoties pretēji Savienības tiesībām – Valsts tiesu kompetence

(LESD 268. pants un 340. punkta 2. un 3. daļa)

(skat. 24. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu.

2)

István Szécsi un Nóra Somossy sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.