Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. srpnja 2019. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – BZ protiv Westerwaldkreis

(predmet C-546/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: BZ

Tuženik: Westerwaldkreis

Prethodna pitanja

1.    (a) Obuhvaća li područje primjene Direktive 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom1 zabranu ulaska izrečenu državljaninu treće zemlje za potrebe koje „nisu povezane s migracijom” u svakom slučaju ako država članica nije iskoristila mogućnost predviđenu člankom 2. stavkom 2. točkom (b) te direktive?

(b) U slučaju negativnog odgovora na pitanje 1.a: Je li takva zabrana ulaska izuzeta iz područja primjene Direktive 2008/115/EZ i u slučaju kada državljanin treće zemlje, neovisno o nalogu za protjerivanje koji je protiv njega izdan i na koji se nadovezuje zabrana ulaska, nema zakonit boravak te je stoga u načelu obuhvaćen područjem primjene Direktive?

(c) Ubraja li se u zabrane ulaska izrečene za potrebe koje „nisu povezane s migracijom” i zabrana ulaska koja je izrečena u vezi s protjerivanjem određenim zbog razloga javnoga poretka i javne sigurnosti (u ovom slučaju: isključivo zbog općih preventivnih razloga s ciljem borbe protiv terorizma)?

2.    Ako odgovor na prvo pitanje bude glasio da je predmetna zabrana ulaska obuhvaćena područjem primjene Direktive 2008/115/EZ:

(a) Ima li upravno poništenje odluke o vraćanju (u ovom slučaju: prijetnja udaljavanjem) za posljedicu to da zabrana ulaska u smislu članka 3. točke 6. Direktive 2008/115/EZ, koja je određena istodobno kada i ta odluka o vraćanju, postane nezakonita?

(b) Dolazi li do te pravne posljedice i u slučaju kada upravni nalog za protjerivanje koji prethodi odluci o vraćanju postane pravomoćan?

____________

1 SL 2008., L 348, str. 98. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 188.)