Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Potsdam (Saksamaa) 11. juulil 2019 – Möbel Kraft GmbH & Co. KG versus ML

(kohtuasi C-529/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Potsdam

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Möbel Kraft GmbH & Co. KG

Kostja: ML

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2011/83/EL1 artikli 16 punktis c sätestatud taganemisõigus on välistatud ka siis, kui kaup valmistatakse küll tarbija esitatud nõuete järgi, kuid müüja ei ole veel valmistamisega alustanud ning selle paigaldas tarbija ise, mitte aga kolmas isik? Kas oluline on see, et kaup on vaid väikeste demonteerimiskuludega, mis on kauba väärtusest ligikaudu 5%, võimalik viia individualiseerimise eelsesse seisukorda?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT 2011, L 304, lk 64).