Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. srpnja 2019. uputio Amtsgericht Potsdam (Njemačka) – Möbel Kraft GmbH & Co. KG protiv ML

(predmet C-529/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Potsdam

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Möbel Kraft GmbH & Co. KG

Tuženik: ML

Prethodno pitanje

Je li isključeno pravo odustajanja u skladu s člankom 16. točkom (c) Direktive o potrošačima1 i u slučaju kad je roba doduše izrađena prema specifikacijama potrošača, ali prodavatelj još nije započeo s izradom te je sâm, a ne preko trećih osoba, trebao obaviti prilagodbe kod kupca? Je li relevantno da bi se roba samo s malim troškovima restauracije, oko 5 % vrijednosti robe, mogla vratiti u stanje prije personalizacije?

____________

1 Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL 2011., L 304, str. 64.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 260.)