Language of document :

Az Amtsgericht Potsdam (Németország) által 2019. július 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Möbel Kraft GmbH & Co. KG kontra ML

(C-529/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Potsdam

Az alapeljárás felei

Felperes: Möbel Kraft GmbH & Co. KG

Alperes: ML

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Akkor is kizárt-e az elállási jog a fogyasztók jogairól szóló irányelv (2011/83/EU irányelv)1 16. cikkének c) pontja alapján, ha az árukat a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően készítik ugyan el, az eladó azonban még nem kezdte meg az áruk elkészítését, és a helyre illesztést a fogyasztónál nem harmadik személy útján, hanem maga végezte volna el? Jelentőséggel bír-e, hogy csupán alacsony, az áru értékének körülbelül 5 százalékát kitevő szétszerelési költséggel vissza lehet állítani az áruk személyre szabást megelőző állapotát?

____________

1 A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 304., 64. o.).