Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Potsdam (Germania) la 11 iulie 2019 – Möbel Kraft GmbH & Co. KG/ML

(Cauza C-529/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Potsdam

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Möbel Kraft GmbH & Co. KG

Pârâtă: ML

Întrebarea preliminară

Dreptul de retragere conform articolului 16 litera (c) din Directiva privind protecția consumatorilor1 este exclus și atunci când, deși bunurile sunt confecționate după specificațiile prezentate de consumator, vânzătorul încă nu a început confecționarea acestora, iar ajustările necesare ar fi efectuate de către el însuşi la locul în care se află clientul, iar nu de către o terță parte? Este necesar ca bunurile să fie readuse în starea anterioară individualizării numai cu costuri reduse de dezmembrare, de aproximativ 5 procente din valoarea bunurilor?

____________

1 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO 2011, L 304, p. 64.)