Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Straubing (Saksamaa) 19. juunil 2019 – B & L Elektrogeräte GmbH versus GC

(kohtuasi C-465/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Straubing

Põhikohtuasja pooled

Hageja: B & L Elektrogeräte GmbH

Kostja: GC

Eelotsuse küsimus

Kas tegemist on väljaspool äriruume sõlmitud lepinguga direktiivi 2011/83/EL1 artikli 2 punkti 8 alapunkti c tähenduses, mille tagajärg on vastavalt direktiivi artiklile 9 taganemisõigus, kui kaupleja, kes asub messil asuvas müügikioskis või selle ees, mida loetakse direktiivi artikli 2 punkti 9 kohaselt äriruumiks, pöördub tarbija poole, kes seisab tarbijamessil messihalli koridoris müügikioski ees, ilma et ta kauplejaga suhtleks, ning seejärel sõlmitakse müügikioskis leping?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT 2011, L 304, lk 64).