Language of document :

Az Amtsgericht Straubing (Németország) által 2019. június 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – B & L Elektrogeräte GmbH kontra GC

(C-465/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Straubing

Az alapeljárás felei

Felperes: B & L Elektrogeräte GmbH

Alperes: GC

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A 2011/83/EU irányelv1 2. cikke 8. pontjának c) alpontja értelmében vett, üzlethelyiségen kívül kötött szerződésről van-e szó az irányelv 9. cikke szerinti elállási jog következményével, ha egy olyan kereskedő, aki valamely vásáron az irányelv 2. cikkének 9. pontja értelmében vett üzlethelyiségnek minősülő standon, illetve stand előtt tartózkodik, megszólít egy olyan fogyasztót, aki a vásárcsarnokban a fogyasztói vásáron a stand előtti folyosón áll anélkül, hogy kapcsolatba lépne a kereskedővel, és ilyen körülmények között a standon létrejön a szerződés?

____________

1 A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 304., 64. o.).