Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 19. jūnijā iesniedza Amtsgericht Straubing (Vācija) – B & L Elektrogeräte GmbH/GC

(Lieta C-465/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Straubing

Pamatlietas puses

Prasītāja: B & L Elektrogeräte GmbH

Atbildētājs: GC

Prejudiciālie jautājumi

Vai pastāv ārpus uzņēmuma telpām noslēgts līgums Direktīvas 2011/83/ES 1 2. panta 8) punkta c) apakšpunkta izpratnē, tādējādi radot atteikuma tiesības saskaņā ar direktīvas 9. pantu, ja tirgotājs, kurš gadatirgū atrodas stendā vai pie stenda, kas uzskatāms par uzņēmuma telpu Direktīvas 2. panta 9. punkta izpratnē, uzrunā patērētāju, kurš stāv patērētāju gadatirgus izstāžu zāles ejā, nekomunicējot ar tirgotāju, un tā rezultātā stendā tiek noslēgts pirkuma līgums?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV 2011, L 304, 64. lpp.).