Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Straubing (Germania) la 19 iunie 2019 – B & L Elektrogeräte GmbH/GC

(Cauza C-465/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Straubing

Părțile din procedura principală

Reclamantă: B & L Elektrogeräte GmbH

Pârât: GC

Întrebarea preliminară

Se poate considera că există un contract negociat în afara spațiului comercial în sensul articolului 2 punctul 8 litera (c) din Directiva 2011/83/UE1 , însoțit, în consecință, de dreptul de retragere prevăzut la articolul 9 din directivă, atunci când un comerciant care se află la un târg, în interiorul sau în fața unui stand de vânzare considerat drept spațiu comercial în sensul articolului 2 punctul 9 din directivă, are inițiativa de a contacta un consumator care se afla în pavilionul de expoziție, pe culoarul din fața standului de vânzare, fără a comunica cu comerciantul, iar ulterior contractul a fost încheiat în interiorul standului?

____________

1 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO 2011, L 304, p. 64).