Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Straubing (Tyskland) den 19 juni 2019 – B & L Elektrogeräte GmbH mot GC

(Mål C-465/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Straubing

Parter i det nationella målet

Klagande: B & L Elektrogeräte GmbH

Motpart: GC

Tolkningsfråga

Föreligger ett avtal utanför fasta affärslokaler i den mening som avses i artikel 2 led 8 c i direktiv 2011/83/EU, vilket medför ångerrätt enligt artikel 9 i direktivet, om en näringsidkare, som på en mässa befinner sig i respektive framför en monter som ska anses utgöra en fast affärslokal i den mening som avses i artikel 2 led 9 i direktivet, och tilltalar en konsument som i en mässhall på en konsumentmässa står i gången framför montern utan att kommunicera med näringsidkaren och avtalet därpå ingås i montern?

____________