Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 16. juulil 2019 – WV versus Landkreis Harburg

(kohtuasi C-540/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: WV

Vastustaja: Landkreis Harburg

Eelotsuse küsimus

Kas avalik-õiguslik asutus, kes on elatist saama õigustatud isikule maksnud avaliku õiguse normide alusel sotsiaaltoetusi, saab kooskõlas määruse nr 4/20091 artikli 3 punktiga b tugineda asja allumisele elatist saama õigustatud isiku hariliku viibimiskoha järgsele kohtule, kui ta sotsiaalabi andmisest tulenevalt esitab elatist maksma kohustatud isiku vastu regressi korras elatist saama õigustatud isiku tsiviilõigusliku elatisenõude, mis on talle üle läinud seaduse alusel?

____________

1 Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes (ELT 2009, L 7, lk 1).