Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2019. július 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – WV kontra Landkreis Harburg

(C-540/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Alperes és felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: WV

Felperes és ellenérdekű fél: Landkreis Harburg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Hivatkozhat-e az európai tartási rendelet1 3. cikkének b) pontja alapján a tartásra jogosult szokásos tartózkodási helye szerinti bíróság joghatóságára valamely közintézmény, amely a tartásra jogosult részére a közjogi szabályok alapján szociális segélyt nyújtott, ha a szociális támogatás biztosítása folytán a tartásra jogosultnak a tartásra kötelezettel szembeni, a közintézményre törvény erejénél fogva bekövetkező engedményezés útján átszálló polgári jogi tartási követelését visszkeresetként érvényesíti?

____________

1 A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 7., 1. o.; helyesbítések: HL 2011. L 31., 26. o., HL 2013. L 8., 19. o., HL 2013. L 281., 29. o.).