Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (Francie) dne 13. srpna 2019 – BNP Paribas Personal Finance SA v. VE

(Věc C-609/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: BNP Paribas Personal Finance SA

Žalovaný: VE

Předběžné otázky

Má být odstavec 2 článku 4 směrnice 93/131 vykládán v tom smyslu, že ujednání, která nemohou být posuzována izolovaně a která stanoví splácení v pevných splátkách započítávaných přednostně na úroky, prodloužení doby platnosti smlouvy a zvýšení úhrad za účelem splacení salda účtu, přičemž toto saldo se může značně zvýšit v důsledku výkyvů parity, tvoří hlavní předmět smlouvy o úvěru denominovaného v cizí měně a splatného v národní měně?

Má být odstavec 1 článku 3 směrnice 93/13 vykládán v tom smyslu, že ujednání, která stanoví splácení v pevných splátkách započítávaných přednostně na úroky, prodloužení doby platnosti smlouvy a zvýšení úhrad za účelem splacení salda účtu, jež se může značně zvýšit v důsledku výkyvů parity, vytváří významnou nerovnováhu mezi právy a povinnostmi stran smlouvy, zejména proto, že vystavují spotřebitele neúměrnému kurzovému riziku?

Má být článek 4 směrnice 93/13 vykládán v tom smyslu, že ukládá, aby byl jasný a srozumitelný charakter ujednání smlouvy o úvěru denominovaném v cizí měně a splatném v národní měně posuzován, k okamžiku uzavření smlouvy, s ohledem na předvídatelný ekonomický kontext, konkrétně v projednávané věci na dopady hospodářských potíží let 2007 až 2009 na výkyvy směnného kurzu, s přihlédnutím k profesionálním znalostem a dovednostem poskytovatele úvěru a jeho dobré víře?

Má být článek 4 směrnice 93/13 vykládán v tom smyslu, že ukládá, aby byl jasný a srozumitelný charakter ujednání smlouvy o úvěru denominovaném v cizí měně a splatném v národní měně posuzován s ohledem na to, zda poskytovatel úvěru, disponující profesionálními znalostmi a dovednostmi, poskytnul spotřebiteli informace, zejména v podobě výpočtů, výlučně objektivní a abstraktní, nezohledňující ekonomický kontext, jenž může mít dopad na výkyvy směnného kurzu?

____________

1     Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. 1993, L 95, s. 29).