Language of document :

2019 m. rugpjūčio 13 d. Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BNP Paribas Personal Finance SA / VE

(Byla C-609/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: BNP Paribas Personal Finance SA

Atsakovas: VE

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 93/131 4 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad sąlygos, kuriose nustatyta, jog paskola grąžinama mokant nustatyto dydžio įmokas ir šiomis įmokomis pirmiausia dengiamos palūkanos, taip pat numatyta prailginti sutarties terminą ir padidinti įmokas, kad būtų apmokėtas sąskaitos likutis, kuris [gali] gerokai padidėti dėl valiutų pariteto pokyčių, yra pagrindinis paskolos užsienio valiuta, kuri grąžinama nacionaline valiuta, sutarties dalykas ir jų negalima vertinti atskirai?

2.    Ar Direktyvos 93/13 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad dėl sąlygų, kuriose nustatyta, jog paskola grąžinama mokant nustatyto dydžio įmokas ir šiomis įmokomis pirmiausia dengiamos palūkanos, taip pat numatyta prailginti [sutarties] terminą ir padidinti įmokas, kad būtų apmokėtas sąskaitos likutis, kuris [gali] gerokai padidėti dėl valiutų pariteto pokyčių, atsiranda didelis sutarties šalių teisių ir pareigų neatitikimas, pirmiausia dėl to, kad dėl šių sąlygų vartotojui kyla neproporcinga valiutos kurso rizika?

3.    Ar Direktyvos 93/13 4 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį paskolos, išreikštos užsienio valiuta ir grąžinamos nacionaline valiuta, sutarties sąlygų aiškumas ir suprantamumas sudarant sutartį turi būti vertinami remiantis numatomomis ekonominėmis aplinkybėmis – šiuo atveju 2007–2009 m. ekonominių sunkumų poveikiu valiutos kurso svyravimui, atsižvelgiant į profesionalaus kreditoriaus kompetenciją ir žinias bei sąžiningumą?

4.    Ar Direktyvos 93/13 4 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį paskolos, išreikštos užsienio valiuta ir grąžinamos nacionaline valiuta, sutarties sąlygų aiškumas ir suprantamumas turi būti vertinami patikrinus, kad profesionalus kompetencijos ir žinių turintis kreditorius pateikė vartotojui tik objektyvią ir abstrakčią, pirmiausia išreikštą skaičiais, informaciją, kurioje neatsižvelgiama į ekonomines aplinkybes, galinčias turėti poveikį valiutos kurso svyravimui?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos Direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).