Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marn (Francija) 13. avgusta 2019 – BNP Paribas Personal Finance SA/VE

(Zadeva C-609/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: BNP Paribas Personal Finance SA

Tožena stranka: VE

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 4(2) Direktive 93/131 razlagati tako, da so glavni predmet kredita, izraženega v tuji valuti in vračljivega v domači valuti, pogoji, ki jih ni mogoče obravnavati ločeno in ki določajo vračilo v fiksnih obrokih, ki se jim prednostno pripišejo obresti, ter ki določajo podaljšanje trajanja pogodbe in povečanje plačil za plačilo preostalega zneska računa, pri čemer se [lahko] ta preostali znesek zaradi sprememb menjalnega tečaja bistveno poveča?

Ali je treba člen 3(1) Direktive 93/13 razlagati tako, da pogoji, ki določajo plačila v fiksnih obrokih, ki se jim prednostno pripišejo obresti, ter ki določajo podaljšanje trajanja [pogodbe] in povečanje plačil za plačilo preostalega zneska računa, ki se lahko zaradi sprememb menjalnega tečaja znatno poveča, ustvarjajo znatno neravnotežje med pravicami in obveznostmi pogodbenih strank, zlasti ker potrošnika izpostavljajo nesorazmernemu tečajnemu tveganju?

Ali je treba člen 4 Direktive 93/13 razlagati tako, da se morata v skladu z njim jasnost in razumljivost pogojev kreditne pogodbe, v kateri je kredit izražen v tuji valuti in vračljiv v domači valuti, presojati tako, da se ob sklenitvi pogodbe nanašata na predvidljive gospodarske razmere, v obravnavanem primeru na posledice gospodarskih težav v letih od 2007 do 2009 za spremembe menjalnih tečajev, pri čemer se upoštevajo strokovnost in znanje poklicnega kreditodajalca ter njegova dobra vera?

Ali je treba člen 4 Direktive 93/13 razlagati tako, da se morata v skladu z njim jasnost in razumljivost pogojev kreditne pogodbe, v kateri je kredit izražen v tuji valuti in vračljiv v domači valuti, presojati tako, da se preuči, ali je kreditodajalec, ki ima poklicno strokovnost in znanje, potrošniku sporočil izključno objektivne in abstraktne – predvsem številčne – informacije, v katerih se ne upoštevajo gospodarske razmere, ki lahko vplivajo na spremembe menjalnih tečajev?

____________

1 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).