Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Baden-Württemberg (Německo) dne 13. června 2019 – WEG Tevesstraße v. Finanzamt Villingen-Schwenningen

(Věc C-449/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Baden-Württemberg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: WEG Tevesstraße

Žalovaný: Finanzamt Villingen-Schwenningen

Předběžná otázka

Je nutné ustanovení směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 vykládat v tom smyslu, že brání právní úpravě členského státu, podle níž je dodávka tepla poskytovaná společenstvím vlastníků bytových jednotek vlastníkům bytových jednotek osvobozena od daně z přidané hodnoty?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1