Language of document :

A Finanzgericht Baden-Württemberg (Németország) által 2019. június 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – WEG Tevesstraße kontra Finanzamt Villingen-Schwenningen

(C-449/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Baden-Württemberg

Az alapeljárás felei

Felperes: WEG Tevesstraße

Alperes: Finanzamt Villingen-Schwenningen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 rendelkezéseit, hogy azokkal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely szerint a hőenergiának lakástulajdonosi közösségek által a lakástulajdonosok részére történő értékesítése mentes a hozzáadottérték-adó alól?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.