Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) la 13 iunie 20198 – WEG Tevesstraße/Finanzamt Villingen-Schwenningen

(Cauza C-449/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Baden-Württemberg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: WEG Tevesstraße

Pârâtă: Finanzamt Villingen-Schwenningen

Întrebările preliminare

Dispozițiile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 trebuie interpretate în sensul că se opun reglementării unui stat membru potrivit căreia furnizarea energiei termice de către asociațiile de proprietari către proprietarii de locuințe este scutită de taxa pe valoarea adăugată?

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială 09/vol. 3, p. 7.