Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Baden-Württemberg (Nemecko) 13. júna 2019 – WEG Tevesstraße/Finanzamt Villingen-Schwenningen

(vec C-449/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Baden-Württemberg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: WEG Tevesstraße

Žalovaný: Finanzamt Villingen-Schwenningen

Prejudiciálna otázka

Majú sa ustanovenia smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, podľa ktorej je dodávka tepla, ktorú spoločenstvá vlastníkov bytov zabezpečujú pre vlastníkov bytov, oslobodená od dane?

____________

1 Ú. v. L 347, 2006, s. 1.