Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgerichts Baden-Württemberg (Nemčija) 13. junija 2019 – WEG Tevesstraße/Finanzamt Villingen-Schwenningen

(Zadeva C-449/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Baden-Württemberg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: WEG Tevesstraße

Tožena stranka: Finanzamt Villingen-Schwenningen

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbe Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 razlagati tako, da nasprotujejo ureditvi države članice, v skladu s katero je dobava toplote, ki jo skupnosti etažnih lastnikov opravljajo za etažne lastnike, oproščena DDV?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.