Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Baden-Württemberg (Tyskland) den 13 juni 2019 – WEG Tevesstraße mot Finanzamt Villingen-Schwenningen

(Mål C-449/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parter i det nationella målet

Klagande: WEG Tevesstraße

Motpart: Finanzamt Villingen-Schwenningen

Tolkningsfrågan

Ska bestämmelserna i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 (EUT L 347, 2006, s. 1) tolkas så, att de utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning enligt vilken samfällighetsföreningars tillhandahållande av värme till lägenhetsägare undantas från mervärdesskatt?

____________

1 ABl. 2006, L 347, S. 1.