Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. lipnja 2019. uputio Grondwettelijk Hof (Belgija) – Middlegate Europe NV protiv Ministerraad

(predmet C-471/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Grondwettelijk Hoof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Middlegate Europe NV

Tuženik: Ministerraad

Prethodna pitanja

Treba li članak 49. UFEU-a, ovisno o slučaju u vezi s člankom 56. UFEU-a, člancima 15. i 16. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i načelom jednakosti tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis koji pojedince ili poduzeća koji u belgijskom lučkom području namjeravaju obavljati lučke poslove u smislu Zakona iz 1972. – uključujući djelatnosti koje nisu povezane s utovarom i istovarom brodova u užem smislu – obvezuje da za to zapošljavaju samo lučke radnike s odobrenjem?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, smije li Grondwettelijk Hof (Ustavni sud, Belgija) privremeno održati na snazi učinke spornih članaka 1. i 2. Zakona iz 1972. kako bi otklonio pravnu nesigurnost kao i društvene napetosti te kako bi zakonodavcu omogućio da ih uskladi s obvezama koje proizlaze iz prava Unije?

____________